Inlocuirea corecta a curelei de distributie

Înlocuirea corectă a curelei de distribuţie     
Deconectaţi cablul de împământare al bateriei
Îndepărtaţi toate curelele, întinzătoarele
sau furtunele care ar putea fi în drum la
îndepărtarea curelei de distribuţie
Îndepărtaţi capacul curelei de distribuţie
Învârtiţi arborele cotit în direcţia de funcţionare
a motorului până la indicatorul superior și
aliniaţi marcajul de pe motor cu cel de pe
amortizorul de vibraţii al arborelui cotit și cu
cel de pe axul cu came (1)
Slăbiţi șurubul de reglare al întinzătorului
Îndepărtaţi întinzătorul de cureaua de
distribuţie și strângeţi-l din nou (2)
Verificaţi întinzătorul, rolele pentru a nu fi uzate
sau avariate. Dacă este necesar, înlocuiţi-le (3)
Reglaţi toate marcajele până sunt aliniate în
mod corect
Așezaţi noua curea pe role
Slăbiţi șurubul de ajustare al întinzătoului,
permiţându-i să se miște liber
Învârtiţi șurubul de ajustare, cu grijă, în poziţia
lui fi nală (lăsaţi toleranţa corectă pentru
presiunea arcului). Dacă întinzătorul nu este
automat, tensionaţi cureaua de distribuţie
în funcţie de specifi caţiile constructorului de
vehicule, utilizând instrumentul de tensionare
furnizat pentru acest lucru (4)
Verificaţi alinierea marcajelor
 Învârtiţi arborele cotit cel puţin două rotaţii
 complete în direcţia de funcţionare motorului
pentru a vă asigura că tensionarea curelei de
distribuţie este cea corectă
Verificaţi din nou alinierea marcajelor
Așezaţi întinzătorul în poziţia sa normală și
strângeţi șuruburile la cuplul specifi cat (5)
Remontaţi capacul curelei de distribuţie,
precum și curelele, rolele și furtunele care au
fost demontate
Reconectaţi cablul de împământare la baterie
Porniţi motorul
Faceţi reglajele necesare
Aruncaţi vechea curea într-un mod ecologic
Sfaturi privind siguranţa

La montarea curelelor, folosiţi doar instrumentul
corect. Cureaua trebuie așezată manual
în poziţia sa. Curelele nu trebuie forţate
niciodată, de exemplu cu levierul pentru
roţi, pe role dinţate sau răsucite peste role cu
fl anșă. Astfel de acţiuni vor avaria membrul de
întindere.
Nu permiteţi lichidelor corozive sau caustice să
ajungă în contact cu angrenajul curelei pentru
că acestea pot avaria componentele din plastic
Nu ţineţi cureaua în apropierea peliculelor sau
scurgerilor de ulei sau alte substanţe chimice!
Întotdeauna urmaţi cu stricteţe instrucţiunile
de instalare ale constructorului vehiculului!
Acestea sunt tipărite în manualul proprietarului,
la secţiunea care explică modul de înlocuire al
curelei de distribuţie
Completaţi autocolantul care însoţește fi ecare
curea de distribuţie ContiTech nouă și lipiţi-l în
compartimentul motor, într-un loc ușor vizibil
Îndiferent de care componentă este defectă -
întinzător, rolă sau role de ghidaj - toate aceste
componente trebuie înlocuite!
 
Articole asemanatoare
Disc frana Delphi - Siguranta si Eficacitate
Filtre de habitaclu Purflux
Calpete turbionare vs Clapete laminare