Glosar de termeni tehnici Altgrad Auto

 Ce este un ESP, cum funcţionează un airbag, de ce depinde
consumul de carburant? Privitor la automobil exista multe întrebări
tehnice. În glosarul tehnic ABC găsiţi răspunsurile la aceste intrebari,
explicaţiile noţiunilor sunt cu caracter general, şi nu se referă la linii
de modele şi nici la dotările speciale ale unor modele.
 
LITERELE A - C

ABS
Sistemul de antiblocare al roţilor – Cu ajutorul senzorilor inductivi,
calculatorul ABS, înregistrează viteza de rotaţie al roţilor, dacă o roată
tinde să se blocheze forta de frânare va fi scazuta până când alunecarea
este anihilată.

AIRBAG
Sistemul de siguranţă – airbagul – în caz de accident (frontal, diagonal sau
lateral), acest sistem trebuie să împiedice impactul capului cu volanul sau cu
plansa bordului prin gonflarea unei perne de aer şi să protejeze partea
superioară al corpului. Airbagul se declanşează începând de la o viteză de
25 km/oră ,sub această valoare airbagul nu se declanşează. Senzorii din
automobil măsoară unde are loc impactul şi declanşează airbagurile respective
(în caz de impact lateral numai airbagurile laterale – vezi şi “airbaguri
laterale”, în caz de impact frontal numai airbagurile frontale).

AIRBAG LATERAL
Serveşte la protejarea pasagerului în cazul unui impact lateral. Aceste airbaguri
sunt întegrate în spătarele scaunelor, sunt comandaţi de unitatea electronică
centrală a airbagurilor şi se deschid numai în caz de impact lateral.

ALARMĂ AUTO
Împiedică tentativele de pătrundere prin efracţie în automobil şi furtul din acesta.
La autovehiculul închis/încuiat, sunt supravegheate spaţiul motor, portbagajul,
uşile, radio-ul şi contactul motor.(Conform modelului, respectiv dotării, se
supraveghează şi spaţiul interior al vehiculului). În caz de tentativă de pătrundere
în vehicul sunt declanşate semnale de avertizare acustice şi optice (circa 30 sec
goarna şi semnalizarea).

AMORTIZARE FONICĂ
Un nivel scăzut de zgomot, respectiv emisii fonice, creează pe de o parte
premisa deplasării confortabile cu autovehiculul, pe de altă parte micşorarea
poluării fonice a mediului înconjurător. Zgomotul provocat de curenţii de aer
poate fi diminuat printr-o bună aerodinamică a autovehiculului.

AMPLIFICATORUL FORŢEI DE FRÂNARE
Reduce forţa necesară acţionării pedalei de frâna şi creşte presiunea în
sistemului hidraulic.

ASR
Sistemul de reglare a forţei de tracţiune – reduce momentul de rotaţie al
motorului în cazul în care, la demaraj, roţile tind să patineze, astfel asigurând
o aderenţă mai bună pe drumurile cu aderenţă scăzută, nisip-zăpădă-gheaţă.
Dacă o roată începe să patineze, calculatorul motorului reduce sistematic
cantitatea de combustibil injectat, lucru prin care puterea motorului, şi cu
aceasta forţa de tracţiune care trebuie transmisă, se reduce.

BIODIESEL
Combustibili vegetali – Biodiesel (metilester din rapiţă) – sunt carburanţi
alternativi la motorină şi se produc prin esterificarea uleiului din plante.
Acesti carburanti sunt utilizati la toate motoarele Diesel din ultimele generaţii.
În cazul utilizării unui carburant Biodiesel (biomotorină) performanţele de
rulare pot să fie puţin mai mici, iar invers, consumul de carburant poate
să crească puţin. Combustibilul vegetal se biodegradează uşor şi poate fi
utilizat numai în condiţii de temperatură de până la -10 grade Celsius.
 
BORDCOMPUTER
Computerul de bord – este un sistem electronic care calculează şi afişează
parametrii de funcţionare utili pentru conducătorul auto. Astfel, la Skoda
Octavia sunt afişate şase informaţii diferite: temperatura exterioară,
consumul instantaneu (în l/100 km), consumul mediu (în l/100 km),
viteza medie de rulare, distanţa parcursă în kilometri si timpul de rulare.
La Skoda Fabia este afişată în plus şi distanţa rămasă de parcurs.


CAN-BUS
CAN-Busul este un sistem de transmitere a datelor format dintr-o reţea
de legătură între calculatoarele autovehiculului, comunicarea realizându-se
prin două fire (Low şi High). Avantajul acestui sistem este numărul redus
de cabluri din autovehicul.

CAPACITATE CILINDRICĂ
Reprezintă suma volumelor dislocate de pistoanele motorului prin mişcarea
din punctul mort inferior până în punctul mort superior. Capacitatea cilindrică
a motorului cuprinde capacităţile cilindrice ale tuturor cilindrilor în funcţie de
numărul de cilindri. Unitatea de măsură a capacităţii cilindrice a unui motor
este cm3.

CLIMATRONIC
Reprezintă denumirea generică a inslaţiei de climatizare automată, comandată
electronic, care produce şi menţine temperatura dorită în habitaclu. În acest
scop este modificată temperatura aerului evacuat, precum cantitatea şi
distribuţia aerului, în mod automat. Instalaţia are în vedere şi intensitatea
radiaţiei solare, astfel devine inutilă reglarea manuală a acesteia.

COEFICIENT AERODINAMIC
CW – reprezintă rezistenţa aerului produs de către şasiul autovehiculului.
În cazul automobilelor valoarea de 0,3 este considerată bună.

CUPLAJ HALDEX
Este un sistem de cuplare, care în caz de nevoie distribuie forţa de tracţiune
pe puntea din spate. La Skoda Octavia Combi 4 x 4 tracţiunea se realizează
prin puntea faţă, iar în caz de nevoie tracţiunea este preluată şi de cuplajul
Haldex, care permite cuplarea şi decuplarea punţii spate.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ
Este un sistem automat de cuplare a treptelor de viteză, care efectuează
trecerea dintr-o treaptă în alta în funcţie de parametrii stabiliţi de
conducătorul auto: poziţia pedalei de acceleraţie, viteza autovehiculului etc.
Maneta schimbătorului de viteze este formată astfel: P = poziţia pentru staţionare;
R = marşarierul; N = rulare liberă; D = poziţie permanentă pentru rulare înainte;
3 = poziţie pentru “porţiuni de rulare cu denivelări/ deluroase”; 2 – poziţie pentru
porţiuni de drum de munte/urcuş; 1 - poziţie pentru urcuş abrupt.

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI - Altgrad Auto
 
LITERELE D -F
 
DIFERENŢIALUL
Este parte componentă a cutiei de viteze şi al transmisiei principale care creează
posibilitatea distribuirii momentului de rotaţie al motorului la două roţi motoare
al autovehiculului, permiţând efectuarea virajelor. În viraj roţile au turaţii diferite,
roata de pe exteriorul curbei parcurge o distanţă mai mare şi se învârte cu o
turaţie mai mare decât roata de pe curba interioară.

DUZE ÎNCĂLZITE PENTRU SPĂLAREA PARBRIZULUI
Duzele aspersoare care pot fi încălzite, la instalaţia de spălare a parbrizului
, împiedică în anotimpul rece, ca lichidul pentru spălarea parbrizului care se
pulverizează prin stropire pe parbriz, să îngheţe. Aceasta creează posibilitatea
unei vizibilităţi permanente sporite chiar şi în cazul unor temperaturi foarte joase.

EBV
Distribuţia electronică a forţei de frânare. La autovehiculele cu tracţiune faţă,
partea din faţa este mai grea decât partea din spate, astfel încât în cazul
actionarii frânelor, centrul de greutate al autovehiculului se deplasează
spre faţă. Prin aceasta aderenşa la roţile spate scade simţitor şi roţile tind
să se blocheze. Prin distribuţia forţei de frânare, frânarea automobilului se
realizează mai eficient, iar fenomenul de blocare al roţilor este înlăturat.

EDS
Blocarea electronică a diferenţialului. Dacă o roată motoare pierde aderenţa,
în condiţii grele de deplasare, împiedicând deplasarea autovehiculului,
printr-o forţă de frânare definită, roata fără aderenţă este frânată, astfel
forţa de tracţiune asupra roţii se deviază către roata cu aderenţă mai bună,
permitand deplasarea .

ESP
Program electronic de asigurare a stabilităţii. Cu ajutorul ESP-ului se poate
creşte capacitatea de control asupra autovehiculului în situaţiile limită ale
dinamicii de deplasare. De exemplu, în cazul curbelor luate prea rapid.
ESP-ul extinde funcţia ABS şi reduce pericolul de derapare, în orice condiţii
ale carosabilului. Prin intervenţia punctuală asupra managementului motorului
şi asupra frânelor, ESP-ul împiedică o posibilă derapare a autovehiculului.
ESP-ul acţionează în întreg domeniul de viteze şi se cuplează automat la
fiecare pornire a motorului. Acest sistem poate fi cuplat şi decuplat în caz
de necesitate, prin apăsarea tastei ESP. Dacă ESP-ul este decuplat,
lampa de control este aprinsă în permanenţă. Acest lucru este însă recomandat
numai în cazul rulării cu lanţuri de zăpadă şi în cazul suprafeţelor de rulare
afânate, necompacte de exemplu zăpadă , nisip, pietriş.

FARURI BI-XENON
În cazul farurilor Bi-Xenon, sistemul Xenon este utilizat şi pentru lumina de
fază lungă. Trecerea de la faza scurtă la faza lungă are loc în 12 milisecunde,
printr-o trecere continuă. Trecerea este blândă şi nu afectează ochii.
Schimbarea între fază scurtă şi fază lungă se realizează prin deplasarea în
interiorul farului a unei diafragme comandate electromagnetic.

FILTRU DE PRAF ŞI POLEN
Reduce cu ajutorul cărbunelui activ încorporat mirosurile şi substanţele
nocive de formă gazoasă, care pot pătrunde prin galerii în interiorul
autovehiculului. Pe suprafaţa cărbunelui activ se modifică chimic sau se
precipită substanţele de formă gazoasă. De exemplu ozonul (nociv) se
transformă astfel în mare parte în oxigen.

FRÂNE CU DISCURI VENTILATE ÎN INTERIOR
Discurile dirijează  căldura degajată în timpul procesului de frânare şi
astfel creşte performanţa frânării.

FRÂNE CU DISCURI
Faţă de frâna cu tambur, are avantajul dimensiunii reduse, formei compacte,
greutăţii reduse, efectului constant şi al eficienţei ridicate.
Temperatura unei frâne cu disc poate să atingă până la 500oC, din această
cauză discurile de frână faţă pot fi aerisite pe interior.

FUNCŢIA MEMORY
Pentru scaunul conducătorului – oferă posibilitatea de a memora poziţiile
individuale ale scaunului şi oglinzii. Trei persoane pot să memoreze poziţiile
lor proprii pe câte una din cele trei taste Memory. În cazul schimbării
conducătorului auto scaunul şi oglinda pot fi aduse automat în poziţia memorată.

FUNCŢIA COMING HOME
Reprezintă lumina de fază scurtă care va rămâne aprinsa pentru scurt
timp după părăsirea automobilului şi astfel luminează, de exemplu
accesul spre casă sau drumul către locuinţă.


GLOSAR DE TERMENI TEHNICI Altgrad Auto
 
LITERELE G -I
 
GPS
Sistemul de poziţionare globală. O premiză pentru ca sistemul
de navigaţie să găsească drumul corect este sistemul GPS.
Acesta determină prin satelit poziţia autovehiculului. Aceste
informaţii se transformă în cadrul sistemului de navigaţie în
recomandări pentru deplasare.

ILUMINAT DIFUZ ÎN SPAŢIUL INTERIOR
Serveşte orientării mai simple în spaţiul interior, pe timp de noapte.
Acesta pune în evidenţă formele şi contururile spaţiului interior.
Totuşi, acest iluminat în condiţii de întuneric şi în comparaţie cu un
iluminat direct, este mai plăcut, dar şi mai sigur pentru conducătorul auto.

ILUMINATUL MÂNERELOR DE LA PORTIERE
Mânerele de portieră din spaţiul interior sunt dotate cu mici lămpi
amplasate în carcasa mânerului. Amplasarea acestora creează
posibilitatea reperării mânerului în întuneric.

IMOBILIZATOR ELECTRONIC
Împiedică punerea în funcţiune a autovehiculului de către persoane
neautorizate. În cazul cuplării contactului are loc o verificare a
informaţiilor între cheie şi unitatea de comandă. Controlul se confirmă
prin aprinderea lămpii de avertizare, care rămâne aprinsă câteva secunde.
În cazul în care o persoană neautorizată, respectiv în cazul în care se
utilizează o cheie necorespunzătoare, lampa de control trece la clipire
permanentă. În această situaţie vehiculul nu poate fi pus în mişcare.

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ
Reprezintă o caracteristică esenţială de confort şi siguranţă. Aceasta asigură
inchiderea şi deschiderea portierelor, eventual portbagajului şi al capacului
rezervorului de combustibil. Portierele se închid manual în mod sigur cu cheia.
Închiderea se poate realiza şi prin telecomandă.

INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE
Constă din sistemul de răcire, încălzire, regulatorul pentru umiditate şi
unitate de ventilaţie. Aceasta completează sistemul de încălzire şi ventilaţie
din autovehicul. Pe lângă temperatură, această instalaţie reglează şi circulaţia
aerului, umiditatea şi puritatea acesteia.

INSTALAŢIE DE INJECŢIE
Realizează introducerea carburantul în camera de ardere şi asigură dozarea
exactă a carburantului pentru ardere în motor.

ISOFIX
Grupul de lucru organizat pe plan mondial ISO (Organizaţia Internaţională
pentru Standardizare), alcătuit din ingineri specialişti în autovehicule şi producători
de automobile precum şi din cercetători, a creat un dispozitiv de prindere
universală pentru scaunele pentru copii cu numele “Isofix”. Acest sistem,
realizat conform unor norme stabilite, face posibilă manevrarea şi fixarea
uşoară a scaunelor pentru copii şi diminuarea riscului de rănire a copiilor în
caz de accident. Între spătar şi suprafaţa de şezut se află, pe ambele părţi
exterioare ale locurilor din spate, câte două inele de prindere pentru fixarea
câte unui scaun pentru copii. Astfel scaunele pentru copii pot să fie montate
în sistemul isofix cu mare rapiditate, aceste scaune fiind, nu în ultimul rand, şi
comode.

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI Altgrad Auto
 
LITERELE J - L
 
JUMBOBOX
Între scaunul conducătorului auto şi scaunul pasagerului din dreapta faţă se
află o cutie pentru băuturi climatizată. Răcirea acestei cutii se face prin instalaţia
de climatizare a autovehiculului.

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI
 
LITERELE M - O

MAXI-DOT-DISPLAY

Maxi-Dot este un sistem de informare a conducătorului, cu afişaj mărit, pe planşa
de bord. Pe ecran pot fi reprezentate următoarele informaţii (în funcţie de dotarea
autovehiculului): avertizarea pentru închiderea portierelor şi a portbagajului, afişajul
radio, afişajul temperaturii exterioare, Auto-Check-Control (frâne, agent de răcire,
presiune ulei, rezervă de carburant, ulei motor, garnituri de frână, lichid pentru spălare
parbriz), computerul de bord (consum mediu, distanţa rămasă de parcurs, distanţa
parcursă, viteza medie, timpul de rulare, consumul momentan), sistemul de navigaţie,
afişajul intervalului pentru service.

MOMENTUL DE ROTAŢIE
Reprezintă puterea transmisă de un arbore în mişcarea de rotaţie. Prin contactul
anvelopelor cu calea de rulare, momentul motor este transformat în forţă de tracţiune.
Unitatea de măsură al momentului de rotaţie este [Nm]. (De exemplu la Skoda Fabia
1.9 TDI PD – momentul de rotaţie maxim este de 240 Nm, dezvoltat în intervalul
1800-2400 rot/min).

MOTOARELE CU ARDERE INTERNĂ CU PLANETARĂ
Funcţionează ca orice motor cu acţionare într-un domeniu anume de indice de rotaţie,
care este limitat prin indicele de rotaţie în gol şi maximal (banda indicelor de rotaţie)
. Deoarece puterea maximă şi momentul de rotaţie maxim există numai în domeniile
parţiale ale benzii de indice de rotaţie, trebuie să aibe loc trasnformarea necesară
printr-o planetară. Aceste planetare / cutii de viteze, au la automobilele de 
persoane cel mai adesea cinci viteze. Schimbarea acestor cinci trepte de cuplare de
viteze are loc prin cuplarea întreruperii forţei dintre circuitul de forţă motoare şi
actionare.

MOTORUL OTTO
Nikolaus August Otto a construit în 1876 pentru fabrica de motoare Deutz, primul motor
în patru timp din lume, un motor staţionar cu un cilindru. Principiul motorului în patru
timpi îl inventase încă în anul 1861.

MPI = MULTIPOINT - INJECTION
Injectia multipunct este un sistem de alimentare cu combustibil, cu câte un injector
pentru fiecare cilindru motor în parte. Prin acest sistem se creează posibilitatea controlării
mai riguroase a cantităţii de benzină injectate, şi prin optimizarea procesului de ardere
se poate obţine un consum mai scăzut de carburant.

MSR
Reglarea momentului de rotaţie al motorului. Această funcţie este integrată în sistemul
Traction Control (TCS). Dacă pe o suprafaţă carosabilă cu polei sau gheaţă se
decelerează brusc sau se trece într-o treapta de viteză inferioară, are loc o alunecare
a roţilor motoare. MSR-ul înregistrează acest lucru prin senzorii sistemului
antiblocare şi stabilizează, printr-o ridicare dirijată a turaţiei motorului,
starea autovehiculului.

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI Altgrad Auto
 
LITERELE P -R
 
POMPA - INJECTOR
Este sistemul prin care se realizează presiunea înaltă şi combustibilul este introdus,
independent pentru fiecare cilindru, în camera de ardere. Comanda injectoarelor
este realizată electronic, obţinându-se astfel performaţe ridicate şi un nivel redus de
consum de combustibil.

PORTBAGAJ SUPERIOR
Creşte volumul de depozitare al unui automobil şi serveşte la transportul obiectelor
în afara spaţiului închis al autovehiculului, de exemplu schiuri sau biciclete.


RELING (SUPERIOR)
Formează structura de bază pentru sistemul de prindere al portbagajului superior
la autovehicul. Pe aceasta se pot fixa de exemplu suporţi pentru schiuri sau biciclete.

REZISTENŢA AERULUI
Este, alături de rezistenţa la rulare, factorul hotărâtor respectiv etalon, care determină
dinamica unui autovehicul şi randamentul său. Cu cât este mai mare rezistenţa aerului,
cu atât este nevoie de mai multă forţă pentru a accelera autovehiculul până la o anumită
viteză şi pentru a menţine această viteză.

REZISTENTA LA RULARE
Reprezinta forţa pe care o întâmpină anvelopele la deplasare în contactul cu calea de
rulare. Aceasta este influenţată de diferiţi factori: tipul anvelopei, lăţimea anvelopei,
forma profilului anvelopei, compoziţia materialului suprafeţei de rulare a anvelopei,
 
încărcarea autovehiculului şi presiunea aerului.


GLOSAR DE TERMENI TEHNICI
Altgrad Auto

LITERELE S - U
 
SENZOR DE PARCARE
Sprijină conducătorul prin semnale de avertizare acustică în cazul parcării cu spatele.
Cu cât este mai mică distanţa dintre obstacol şi automobil, cu atât creşte frecvenţa
semnalului de avertizare.

SENZOR DE PLOAIE
Ştergătorul de parbriz cu senzor de ploaie îşi adaptează pauzele de baleiaj în mod
automat, în functie de densitatea picăturilor de ploaie cazută pe o suprafaţă definită.
Sensibilitatea senzorului poate fi reglată manual.

SENZOR PENTRU POZIŢIA VOLANULUI
Recunoaşte în ce direcţie este manevrat autovehiculul şi comunică unghiul în jurul căruia
volanul se roteşte spre stânga sau spre dreapta. Comunicarea se face către unitatea de
comandă pentru sistemul ABS cu ESP integrat. Fără informaţiile acestui senzor, ESP-ul nu
poate recunoaşte intervenţia eventual necesară în comportamentul de rulare.

SERVODIRECŢIE
Dezvoltă forţa necesară efectuării cu uşurinţă a virajelor, el fiind un sprijin eficient în scopul
facilitării procesului de direcţionare al autovehiculului. În cazul în care motorul nu este în
funcţiune, servodirecţia nu funcţionează, dar autovehiculul poate fi direcţionat.
Pentru aceasta însă este necesară o forţă de mobilizare mult mai mare.

SISTEM DE NAVIGAŢIE
Este un ghid de orientare în trafic, bazat pe recunoaşterea poziţiei globale prin satelit a
autovehiculului. După tastarea poziţiei autovehiculului şi a destinaţiei dorite, pe ecranul
sistemului de navigaţie este afişat traseul cel mai scurt şi/sau cel mai rapid, evitând
traseele aglomerate.

TDI
Injecţia directă Turbodiesel este denumirea soluţiei constructive adoptate la motoarelor
diesel construite de concernul Volkswagen. Soluţia constructivă este de fapt combinaţia
dintre injecţia directă şi supraalimentarea motorelor, obţinându-se astfel performanţe
sporite, atât la putere cât şi la consum.

TEMPOMAT
Unitatea pentru reglarea vitezei – creează posibilitatea menţinerii în mod automat a vitezei
dorite de conducătorul auto, începând de la viteza de 30 km/h, fără ca acesta să acţioneze
pedala de acceleraţie. Sistemul Tempomat se comandă printr-un întrerupător glisant şi o
tastă în partea stângă a întrerupătorului multifuncţional. Dacă viteza de rulare reală este
mai mică decât valoarea vitezei memorate de către conducătorul auto, calculatorul
motorului va trece la o funcţie de accelerare pentru a menţine viteza dorită.

TIPTRONIC
Este denumirea generică a cutiei de viteze automate care oferă posibilitatea alegerii
treptelor de viteză secvenţial de la maneta de comandă acţionată spre dreapta.

TRACŢIUNE PE ROŢILE DIN FAŢĂ
Transmiterea forţei motoare are loc numai prin axa faţă a autovehiculului.

TRAPĂ
Îmbunătăţeşte climatul spaţiului interior al autovehiculului prin creşterea aportului de aer
şi lumină prin deschidere. În cazul glisării trapei, se deschide simultan şi diafragma
glisantă, care protejeaza habitaclul de radiaţiile solare prea puternice.

TURBOSUFLANTĂ
Serveşte în general pentru a creşte densitatea aerului în galeria de admisie, necesar
pentru ardere, adică pentru creşterea gradului de umplere al motorului.
Prin supraalimentare creşte puterea şi momentul de rotaţie, fără a fi nevoie de mărirea
turaţiei sau a capacităţii cilindrice.

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI Altgrad Auto
 
LITERELE V -X
 
VOLAN MULTIFUNCŢIONAL
Creează posibilitatea accesului la comenzile diferitelor instrumente direct de pe volan

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI Altgrad Auto
LITERELE Y - Z
 
ZINCARE COMPLETĂ
Zincarea completă protejează durabil caroseria împotriva perforării. Pentru zincarea
completă se utilizează cel mai frecvent zincarea galvanică: un bazin metalic formează
electrodul pozitiv, piesa prelucrată fiind electrodul negativ. Între acestea se află un fluid
îmbogăţit cu ioni de zinc, bun conducător de curent electric. Zincul se depune pe
elementele caroseriei în prezenţa curentului electric şi formează astfel un strat de
protecţie durabil împotriva ruginei.

Istoria marcilor Auto